Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos oss, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Vi deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

 

Innholdsfortegnelse

1 Personopplysninger

1.1 Dine rettigheter

1.2 Arkivering av personopplysninger

1.3 Sikring av personopplysninger

2 Utlevering av varer og tjenester

3 Endringer i erklæringen

4 Kontaktinformasjon

 

 

 

Innsyn/Data

Personvernerklæring

1 Personopplysninger

Vi er avhengig av noen personopplysninger for å kunne fungere optimalt, uten disse kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til diverse funksjoner og tjenester som vi tilbyr.

 

Hvilke personopplysninger vi trenger fra deg/dere og hvorfor:

Hva blir lagret?

Navn, Telefonnummer, E-post adresse, Jobb og bostedsadresse.

 Hvorfor blir dette lagret?

Informasjon som er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordrer.

 Hvor blir dette lagret?

Hos tredjepart leverandører, f.eks Outlook av Microsoft. 

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til oss – dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

 

1.2 Arkivering av personopplysninger

Med tanke på handel gjennom oss, pålegger regnskapsloven oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og våres salgbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

 

1.3 Sikring av personopplysninger

Vi har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at vi lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

 

2 Utlevering av varer og tjenester

Vi samarbeider med følgende bedrifter/tjenestetilbydere, som er nødvendig for at de skal kunne levere varene og tjenestene til deg.

Vi deler følgende:

Hva som deles? 

Navn, adresse, telefonnummer, utleveringssted og/eller bosted.

Hvem dette deles med? 

Byggmann, Lexto

Hvorfor dette deles? 

Blir benyttet som kontaktliste, hjelper oss med prosjektering og behandling av noen tjenester som f.eks opplasting til Boligmappa.no.

3 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

 

 

4 Kontaktinformasjon

Personer med brukerkonto til våres eller samarbeidspartnerens tjenester, kan selv endre sin egen personlige informasjon, dette er noe avhengig av tilgangen personen har fått utdelt.

Har du spørsmål eller ønsker du at vi skal rette, slette, utlevere dine personopplysninger lagret hos oss eller våres samarbeidspartnere, så ta kontakt med oss på følgende:

Kontaktperson/område

 

Kontaktinformasjon

 

Du/dere kan også få utdelt dokumenter fra oss som forenkler slike forespørsler, har dere ikke mottatt disse tidligere kan dere etterlyse følgende dokumenter (ligger i ett system laget av Byggmann – Lexto.no):

  • Krav om retting/sletting – GDPR – Personopplysning – Personvern
  • Skjema for innsynsbegjæring – GDPR – Personopplysning – Personvern